Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniu 16-17.02.2018r. i wynosi:

TrasaTermin I - do 30.09.2017 r.Termin II - do 30.11.2017 r.Termin III - 04.02.2018 r.
10  km - Kierpce Maryny
60 zł 80 zł 100 zł
20  km - Zawiany Pyzdra 120 zł 150 zł 180 zł
45 + km - Bedzies Kwicoł 180 zł 210 zł 240 zł


Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości 10,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Łapsze Niżne;

Opłata za udział w biegach dla dzieci i młodzieży zawodach jest stała, pokrywa koszty startu w zawodach płatna do dnia 04.02.2018r. i wynosi 35 zł;

Nie przyjmujemy zapisów w biurze zawodów!!!!

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:


Opłata za udział w zawodach:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 43 8805 0009 0047 9314 2000 0010

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 43 8805 0009 0047 9314 2000 0010

Tytuł wpłaty: Zimowy Janosik + imię i nazwisko;

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.12.2017r organizator zwraca 50 % kwoty wpisowego;
  • po terminie 01.01.2018r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby - najpóźniej do dnia 04.02.2018r;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 


Opłata charytatywna:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: Zimowy Janosik + imię i nazwisko