Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniu 26.02.2017r. i wynosi:

TrasaTermin I - do 30.11.2016 r.Termin II - do 31.01.2017 r.Termin III - 20.02.2017 r.
10  km - Kierpce Maryny
65 zł 75 zł 85 zł
20  km - Zawiany Pyzdra 85 zł 95 zł 105 zł
45 + km - Bedzies Kwicoł 135 zł 145 zł 155 zł

Organizator przekaże z każdej opłaty startowej kwotę 15 zł na wsparcie mieszkanki Gminy Łapsze Niżne – Marysi Iwony Nowak;
Opłata za udział w biegach dla dzieci i młodzieży zawodach jest stała, pokrywa koszty startu w zawodach w dniu 26.02.2017r. i wynosi 25 zł; - dotyczy się również opłaty wnoszonej na miejscu w biurze zawodów!!!

Wysokość opłaty w dniu startu w biurze zawodów jest zwiększona o 15 zł i wynosi:

  • Zimowy Janosik 10 Km Kierpce Maryny  – 100 Zł;
  • Zimowy Janosik 20 Km Zawiany Pyzdra  – 120 Zł;
  • Zimowy Janosik 45 + Km Bedzies Kwicoł – 170 Zł;

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 43 8805 0009 0047 9314 2000 0010
Tytuł wpłaty: Zimowy Janosik +  imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 43 8805 0009 0047 9314 2000 0010


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.12.2016r organizator zwraca 50 % kwoty wpisowego;
  • po terminie 01.01.2017r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywania wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;